Onze missie

Mensen met leefstijlvraagstukken in hun kracht zetten

Onze samenleving zit vol ongezonde verleidingen; de (werk)omgeving is vaak bewegingsarm; eisen zijn hoog en mensen staan voortdurend bloot aan prikkels en stress. Een groeiende groep mensen heeft hierdoor moeite om een gezonde leefstijl te ontwikkelen of vast te houden. Het gevolg: toename van leefstijlgerelateerde en chronische ziekten, grote druk op de zorgsector en onbeheersbare zorgkosten.

 

Dit moet en kán een halt worden toegeroepen. Hoe? Door mensen een optimale plek met op maat gesneden begeleiding te bieden, waar ze kunnen werken aan hun kostbaarste bezit: hun gezondheid. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen de sleutel in handen heeft om aan het roer te staan van die gezondheid. Ieder mens is uniek en ieder lichaam is anders, dus maatwerk is onmisbaar. Wie eenmaal het onderhoudsboekje van het eigen lichaam kent, realiseert zich hoeveel invloed hij of zij heeft op de eigen gezondheid, voelt zich daardoor minder afhankelijk en dat stimuleert om zelf de regie te pakken. 

 

Investeren in leefstijl brengt voordelen voor iedereen

Door in leefstijl te investeren en gezond gedrag aan te leren, kan iedereen de regie over zijn of haar gezondheid terugpakken. Daar geloven we in en daar investeren we in. Dat doen we door een unieke plek te bieden voor kennisoverdracht en begeleiding bij de ontwikkeling van gezond gedrag (voeding, beweging en mentaal evenwicht); waar we eigen verantwoordelijkheid stimuleren en mensen leren dat ieder lichaam anders is en dat iedereen zijn of haar eigen maximale vitaliteit kan bereiken.

 

We werken vanuit het vertrouwen dat de hele samenleving meeprofiteert als mensen leren in alle opzichten goed voor zichzelf te zorgen: 

  • Het individu krijgt de regie over de eigen maximaal haalbare vitaliteit.
  • De druk op de gezondheidszorg vermindert, net als de structurele lasten.
  • Medici kunnen hun specialisme doelgerichter inzetten, omdat de patiënt zelf proactief werkt aan de basis van zijn of haar gezondheid: de eigen leefstijl.  
  • Werkgevers krijgen gezondere en productievere medewerkers, die duurzaam inzetbaar zijn.
  • Gemeenten krijgen gezondere inwoners, wat de preventietaken verlicht evenals het beroep op het welzijnswerk en het sociale domein.

 

Individuele begeleiding en regionale samenwerking

Wij begeleiden volwassenen bij het aanleren en vasthouden van een gezonde leefstijl. We bieden werkgevers binnen de Drechtsteden preventieve en curatieve programma's gericht op de reductie van ziekteverzuim en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 

Regionaal zetten we ons in voor een beter aanbod, goede samenwerking en preventiegericht werken. Onze speerpunten daarbij zijn: 

  • Ontwikkelen en uitvoeren van effectieve leefstijlinterventies.
  • Uitdragen van het belang van preventiegericht werken in de regio.
  • Op gang brengen van lokale  en regionale samenwerking.
  • Een bijdrage leveren aan de reductie van de zorgkosten.
  • Meer en betere vergoedingen in de zorgverzekering.

We willen daarbij de verbindende schakel zijn voor alle betrokken lokale en regionale  partijen. We willen hen ondersteunen en begeleiden bij het bewaken van het kwaliteitsniveau en het continu verbeteren van de resultaten van de gezamenlijke inspanningen.

 

Zo zijn we initiatiefnemer van het samenwerkingsverband GLI Zuid-Holland Zuid, waarin GGD, gemeenten, huisartsen en lokale zorgverleners gezamenlijk werken aan een beter leefstijlaanbod in de regio. Ook werken we samen met tweedelijns zorgverleners aan de ontwikkeling van effectieve leefstijlinterventies voor specifieke doelgroepen.