Body- & leefstijlanalyse

Bewustwording, inzicht en een persoonlijk advies

Onze body- & leefstijlanalyse bestaat uit een e-leefstijlscan, een analyse van de lichaamssamenstelling en een leefstijlconsult. De analyse geeft uw medewerker een goed inzicht in de verbeterpunten in de eigen leefstijl, mogelijke verbanden tussen de leefstijl en fysieke en/of mentale klachten én hoe hij/zij zelf aan een betere gezondheid kan werken.

  

E-leefstijlscan

De e-leefstijlscan is een uitgebreide digitale vragenlijst, die de medewerker vooraf invult. De antwoorden geven ons inzicht in de huidige leefstijl (voeding, beweging, slaap, stress, ontspanning, innerlijke balans) en eventuele klachten die er spelen. Onze leefstijlcoach gebruikt deze informatie om zich goed voor te bereiden op het leefstijlconsult.

 

InBody lichaamsanalyse

Voorafgaand aan het leefstijlconsult maken we een lichaamsanalyse op onze InBody 770, die geeft goed inzicht in de lichaamssamenstelling (mineralen, spiermassa, lichaamseiwitten, vocht, vet en verbranding), gezondheidsrisico's en de aandachtspunten.

 

Leefstijlconsult

Tijdens het leefstijlconsult (direct na de lichaamsanalyse) maakt de medewerker samen met onze leefstijlcoach de balans op. We leggen verbanden tussen de leefstijl en de lichaamssamenstelling. Kijken naar mogelijke verklaringen voor gezondheidsklachten. Bespreken de risico's en aandachtspunten. Onze leefstijlcoach geeft vervolgens een gericht advies hoe de medewerker zelf aan de slag kan met de aandachtspunten.

 

Onze body- & leefstijlanalyse is zowel preventief als curatief in te zetten. Het is een laagdrempelige manier om bewustwording te creëren bij uw medewerkers, de eigen regie te stimuleren en uw medewerkers gerichte handvatten te geven om aan een gezondere leefstijl te werken. Heeft de medewerker daar meer begeleiding bij nodig, dan kunt u hem of haar aanmelden voor ons integrale leefstijlprogramma. We kunnen ook begeleiden op één specifiek leefstijlthema of een programma volledig op maat maken.